Coalitieakkoord

Scherpenzeel is een zelfstandige gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS), ChristenUnie (CU) en PRO Scherpenzeel (PRO) zetten zich de komende jaren in voor een sociale, duurzame en ondernemende sa-menleving waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt.

GBS, CU en PRO tonen bestuurskracht en daadkracht naar inwoners, maar zeker ook naar de “buitenwereld”, zoals omliggende gemeenten, de regio en de provincie Gelderland.

Mede om dat mogelijk te maken, is gekozen voor drie wethouders en versterking van de organisatie op het punt van strategische advisering en bestuurlijke ondersteuning.

De partijen werken meer dan ooit nauw samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, de regio en andere overheden. Dat past goed bij de veranderende rol van de overheid: niet langer beleidsbepaler of regisseur, maar één van de netwerkpartijen om samen met anderen beleid te maken en uit te voeren.

GBS, CU en PRO Scherpenzeel vinden het belangrijk dat inwoners, organisaties en onderne-mers vertrouwen hebben in de gemeentelijke overheid die open en transparant is en – meer nog dan nu – duidelijk, klantgericht, betrouwbaar, verbindend en tijdig met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers communiceert.

De gemeente Scherpenzeel is er eerst en vooral voor haar inwoners, organisaties en ondernemers; die houding bepaalt de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat er om dat we met elkaar denken in kansen en mogelijkheden. Samen geven we Scherpenzeel vorm. Samen werken we aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Het Coalitieakkoord 2018-2022 “Sociaal, Duurzaam en Ondernemend” bevat een groot aan-tal voornemens dat wij de komende jaren – in een constructieve samenwerking met de hele gemeenteraad én de samenleving – willen uitvoeren. Wij kunnen en mogen op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Scherpenzeel in het algemeen, en aan het welzijn van onze inwoners in het bijzonder.

> Download het volledige coalitieakkoord

Volg ons op Facebook Volg ons op Facebook.

Nieuws

We zijn `gepiepeld`! [2 juli]

Toekomstvisie 2030, hoe zat dat ook alweer? [2 juli]

Henny van Dijk wethouder - vaststellen toekomstvisie [15 januari]

Afscheid Lorraine Voortman-Visser [30 maart]

GemeenteBelangen neemt voortouw coalitievorming [26 maart]