Corona Prijsvraag

> Bekijk de antwoorden van de Corona-prijsvraag

Kadernota en Breehoek

Zelfstandig Scherpenzeel financieel verantwoord

De financiële haalbaarheid van een zelfstandig Scherpenzeel is nu definitief in detail onderbouwd en bevestigd. Het college heeft gisteren de Kadernota vastgesteld en gepresenteerd. Geheel in lijn met het raadsbesluit over zelfstandigheid in december 2019 (initiatiefvoorstel GBS). En de begroting is in alle jaren sluitend. Structurele kosten worden structureel gedekt. En de komende jaren worden gebruikt om de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken. Hier is een enorm bedrag voor gereserveerd om dit nu ook echt goed voor elkaar te maken. Er komen veel zaken op ons af, maar we hebben ook laten zien dat we dat kunnen. De decentralisatie van de zorg heeft Scherpenzeel heel goed gedaan We behoren tot de zes beste gemeenten in Nederland (blue zone). Daar mogen we toch trots op zijn? De lasten zullen wel stijgen, maar al onze voorzieningen kunnen we in stand houden. Welke gemeente kan dat op dit moment zeggen? Een mooi resultaat. Zeker met het schitterende plan voor de Breehoek. Hier kan de Provincie Gelderland toch niet omheen ?

Toekomst voor de Breehoek

Breehoek, gemeentehuis en bibliotheek

Wat GBS met het initiatiefvoorstel voor ogen had is door ons college verder uitgewerkt. Een multifunctioneel Kulturhus, maar dan veel efficiënter dan voorheen. De loze ruimten worden nu wel benut en aangepast om te verhuren. Het gemeentehuis zal in de Breehoek worden gevestigd, waardoor er meer huuropbrengsten zijn, maar vooral meer "reuring" en beleving voor de Scherpenzelers. En door deze slimme constructie zal de bibliotheek verhuizen naar de grote centrale hal, waardoor er nauwelijks nog een bezuiniging nodig is op de bibliotheek. Er worden extra mogelijkheden gecreëerd voor maatschappelijke activiteiten door de bibliotheek, omdat zij hier al jaren in uitblinkt.

Betere indeling en praktisch gebruik: Breehoek Scherpenzeel

De Breehoek heeft sinds het begin van haar bestaan moeten vechten tegen de bierkaai, omdat het gebouw op z'n zachtst gezegd onhandig ingedeeld was. Nu kan zij eindelijk op een eerlijke manier het aloude doel bereiken om de Breehoek de "huiskamer" van Scherpenzeel te maken. Hulde aan de Stichting Kulturhus De Breehoek, aan de Bibliotheek en aan de Gemeente Scherpenzeel. Een en ander is prachtig uitgebeeld in onderstaand animatie-filmpje.