Kadernota verkwistend

19 juni 2014

De kadernota 2015-2019 werd door het nieuwe college gepresenteerd als een voortzetting van het bestaand beleid, maar daar waar men het in de toekomst wil veranderen, zal het nog worden aangepast (?!).

Vrij vertaald: We hebben niet genoeg tijd gehad om er goed over na te denken en om dat nog mee te nemen in deze kadernota, omdat die al bijna klaar lag toen het nieuwe coalitieakkoord werd gepresenteerd. Op zich begrijpelijk, maar wat hebben de coalitiepartijen dan al die tijd gedaan? Men is er blijkbaar nog lang niet uit. En wat gaat er nog veranderen?

De kadernota (KN) zelf is, zoals gebruikelijk de laatste jaren, een goed overzichtelijk stuk met dank aan de financiële afdeling van onze ambtelijke organisatie. Omdat men er op het laatste moment nog een aantal zaken uit het coalitieakkoord erin heeft gezet, komen sommige passages wat onlogisch of verwarrend over. Dat zij ze vergeven.

Veel onderwerpen van de behandeling van het coalitieakkoord kwamen wederom aan de orde bij de behandeling van de kadernota in de Commissie en in de Raad. We zullen in dit verslag alleen nieuwe zaken omschrijven.

De voortzetting van het bestaande beleid vinden wij natuurlijk goed, maar als het college nu al aangeeft dat men nog allerlei dingen kan gaan veranderen, zal er pas een goed beeld van hun bedoelingen komen bij het vaststellen van de begroting in oktober. We zullen dan extra scherp zijn, want we hebben het gevoel in slaap gesust te worden. En dat gaat niet lukken.

Jammer vinden we het dat de gemeente bijvoorbeeld nog geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft genomen. Wij moeten als gemeente het goede voorbeeld geven voordat we bedrijven en instellingen gaan vragen of zelfs verplichten hier aan mee te werken.

En we gaan heel veel onderzoeken de komende jaren. Verkeer, parkeren, de Breehoek, de bomen, de economie, de glascontainers, de markt, enz. “Besteed het geld van onderzoeken gelijk aan verbeteringen”, zei het CDA een jaar geleden in de Raad en misschien wel terecht. We zijn benieuwd hoeveel bureaus hier de komende jaren op kunnen draaien. We hopen in ieder geval op lokale adviesbureaus.

In de KN komt ineens naar voren dat de Wittebergschool gaat uitbreiden voor een bedrag van 5,5 ton. Zij hebben daar recht op gezien de groei van de school, maar dat betekent niet dat het een College bevoegdheid moet blijven. Bij dat soort grote bedragen en ook nog eens een behoorlijke ruimtelijke impact mag je in ieder geval verwachten dat er een raadsvoorstel komt.

Maar het college houdt vast aan haar bevoegdheid om dit zelf allemaal te regelen. Waarom? Heeft men iets te verbergen? Vast niet, maar die indruk wordt wel gewekt.

Maar de meeste zorgen hebben we over het schijnbare gemak waarmee dit college geld uitgeeft. De greep uit de reservepot (potverteren) werd dan nog net voorkomen omdat de CU dat ook een stap te ver vond, maar de nieuwe budgetten rijzen de pan uit.

Er wordt 60.000 uitgegeven voor economiebeleid. Weer allerlei dure rapporten. Zet de ondernemers van Scherpenzeel bij elkaar, geef ze goed te eten en te drinken en je hebt aan het einde van de avond een goede economisch startnotitie.

Wederom ontbrak het aan echte actie omtrent de aanrijtijden van de hulpdiensten. Je zal er maar liggen en de ambulance komt niet op tijd. Het college schijnt de moed al te hebben opgegeven om daar iets aan te kunnen veranderen. WIJ NIET. HET IS ONACCEPTABEL.

Over de kosten van de 3 decentralisaties is het college nog wat terughoudend en dat is te begrijpen. De wetten van de overheid zijn nog amper uitgewerkt en het is eigenlijk schandalig dat gemeenten zo weinig tijd krijgen om het allemaal te regelen. Complimenten wat dat betreft voor die afdeling van het gemeentehuis.

Er wordt veel gesproken over symptoombestrijding, maar niet over voorlichting en preventief beleid. Dat is jammer en op de lange termijn de verkeerde insteek.

Maar de grootste pijn zit wat ons betreft in de gigantische bedragen die worden gereserveerd voor de gemeentelijke organisatie. Er komt jaarlijks 24.000 bij voor veiligheidsbeleid, er wordt jaarlijks 70.000 extra uitgegeven aan de ambtelijke organisatie en incidenteel de komende 3 jaar nog eens 130.000. Er vooralsnog is er geen enkele goede reden opgegeven voor deze extreme stijging van deze kosten. En dan wil men ook de meubels gaan vervangen, omdat die afgeschreven zijn. Dus niet omdat ze op zijn. Wij willen eerst een volledig overzicht van al deze plannen met de daarbij behorende kosten, voordat we er over na willen denken. Nu is dit in onze ogen onacceptabel. Is dit soms de cultuuromslag die de coalitie voor ogen heeft? Geld uitgeven als water?

En dat in een tijd dat het aantal werkelozen nog steeds stijgt en veel Scherpenzelers moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

We hebben tegen deze kadernota gestemd, omdat de geldverkwisting echt onacceptabel is.

Fractie GemeenteBelangen ScherpenzeelTerug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...