Bestuursakkoord 2020-2022

Toekomstbestendig Scherpenzeel

Scherpenzeel is een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) zetten zich de komende jaren in voor een sociale, duurzame en ondernemende samenleving waarin iedereen meedoet en zich veilig en geaccepteerd voelt.

In december 2019 is door de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen voor een toekomstbestendig, zelfstandig Scherpenzeel. De uitvoering van dat besluit zit verweven in dit gehele bestuursakkoord. Het versterken en verbeteren van de ambtelijke organisatie en de bestuurskracht in Scherpenzeel zijn daarbij de belangrijkste taken.

GBS en SGP tonen bestuurskracht en daadkracht naar inwoners, maar zeker ook naar de “buitenwereld”, zoals omliggende gemeenten, de regio en de provincie Gelderland.

Mede om dat mogelijk te maken, is gekozen voor versterking van de organisatie op het punt van strategische advisering en bestuurlijke ondersteuning.

Gezien de grote opgave om het raadsbesluit van 9 december 2019 in het belang van de organisatie en samenleving daadkrachtig op te pakken, gaan we uit van twee fulltime wethouders in geval van een kroonbenoemde burgemeester. Tot ca. drie maanden na de installatie van een kroonbenoemde burgemeester kiezen we voor drie wethouders, waarvan één fulltime wethouder van GBS en twee deeltijd wethouders (gezamenlijk 1 FTE) van de SGP.

De partijen werken meer dan ooit nauw samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, de regio en andere overheden. Dat past goed bij de veranderende rol van de overheid: niet langer beleidsbepaler of regisseur, maar één van de netwerkpartners om samen met anderen beleid te maken en uit te voeren.

GBS en SGP vinden het belangrijk dat inwoners, organisaties en ondernemers vertrouwen hebben in de gemeentelijke overheid die open en transparant is. We zijn duidelijk, klantgericht, betrouwbaar, verbindend en communiceren tijdig met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Dienstverlening
De gemeente Scherpenzeel is er eerst en vooral voor haar inwoners, organisaties en ondernemers; die houding bepaalt de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat erom dat we met elkaar denken in kansen en mogelijkheden. Samen geven we Scherpenzeel vorm. Samen werken we aan een samenleving waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Het Bestuursakkoord 2020-2022 “Toekomstbestendig Scherpenzeel” gaat verder op de ingeslagen weg en bevat een groot aantal voornemens die wij de komende jaren willen uitvoeren in een constructieve samenwerking met de hele gemeenteraad én de samenleving. Wij kunnen en mogen op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Scherpenzeel in het algemeen en aan het welzijn van onze inwoners in het bijzonder.

> Lees het hele bestuursakkoord