Huishoudelijke hulp blijft!

28 november 2015

De nota Huishoudelijke hulp is vastgesteld door de gemeenteraad. Veel gemeenten hebben dit afgeschaft. Scherpenzeel houdt deze voorziening nog zoveel mogelijk in stand voor de meest hulpbehoevenden.

Onze Fractie aan het woord:

GBS is erg blij met deze notitie waarin het college heeft aangekondigd hoe men op korte en op lange termijn wil omgaan met de Huishoudelijke hulp. Omdat het Rijk er geen geld meer voor geeft, kunnen veel gemeenten het niet meer betalen. In Scherpenzeel proberen we deze belangrijke voorziening toch beschikbaar te houden voor diegene die het het meest nodig hebben. Natuurlijk zal het allemaal wel wat minder worden in de toekomst, zeker als het Rijk blijft bezuinigen op de zorgtaken van de gemeente.

Het College maakt in onze ogen goede keuzes in de zorgtaken die we als gemeente hebben gekregen na de 3 decentralisaties. We zijn het regelmatig niet eens met de koers van deze coalitie, maar de zorg is daar een uitzondering op. Daar zijn wij erg blij mee. Goed gedaan. Dat mag ook wel eens gezegd worden.Terug naar het archiefoverzicht