Flabbergasted

3 oktober 2017

Donderdagavond 8 uur raadsvergadering. We hebben een forse agenda en er wordt voortvarend gestart met opening en het benoemen van een nieuw commissielid voor de SGP. Dan volgt, wat later blijkt het eerste, behoorlijke punt van discussie. Bestemmingsplanwijziging voor een kerk aan de Pluimenweg. Dit is een industrieterrein met wonen bij het bedrijf. Als GBS vinden wij hier een kerk niet passend. Bovendien zijn er te weinig parkeerplaatsen en bestaat de mogelijkheid dat er binnen de kortste keren overlast ontstaat, van welke zijde dan ook. Parkeerplaatsen gebruiken van de buren zouden wel meer inwoners/bedrijven willen. Dus als je dat hier toelaat, moet je dat elders ook doen. Wij gunnen iedereen z’n feestje, maar wel op de juiste plaats. Er zijn plaatsen in ons dorp waar prima een kerk zou passen. Het CDA diende nog moties in met de strekking dat het college “ruimhartig” moet omgaan met verzoeken tot bestemmingsplanwijzigingen in deze buurt. Wat is “ruimhartig” ??? en geldt dat dan alleen voor bewoners aan de Pluimenweg??? Soms he……..????

Volgende punt, Grondexploitatie Walstro (terrein Maatjesschool). Tijdens de opinievergadering was niet elke fractie overtuigd dat het deze CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) moest worden die aanspraak kan maken op de grondverwerving en exploitatie. Er was ook niets bekend over deze CPO, maar daar zou door het college gedegen onderzoek naar gedaan worden. Onze fractie heeft een amendement gemaakt om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, zodat sloopvoorbereidingen getroffen kunnen worden, de CPO kan worden getoetst en vervolgens samen met de CPO bekijken wat de bestemmingsplanmogelijkheden zijn. Dan kan alles verder, heb je geen oponthoud, maar zit je nog niet vast aan deze CPO. Het is een groep mensen die samen een stuk grond ontwikkelt en daar gaat bouwen en wonen. Vragen als: hoe is de groep ontstaan, hoe groot is de groep, is het een “open” groep, kan iedere inwoner deel uitmaken van deze groep enz. enz. leefde bij onze fractie. Vandaar dit amendement, dat geeft wat tijd en ruimte om een en ander te bekijken. We hebben dit tenslotte nooit eerder zo gedaan in Scherpenzeel.
Donderdag eind van de middag toch nog even naar gemeentehuis geweest om bovenstaande feiten na te vragen. Helaas kwam ik van een koude kermis thuis. Informatie was vertrouwelijk/geheim. Ook ik als raadslid mocht niets, maar dan ook niets weten over deze CPO. Had mijn intuïtie mij al vertelt dat er iets met deze CPO aan de hand was, dan was dat nu alleen nog maar aangewakkerd.

Afijn, tijdens de behandeling krijg ik als amendementindiener als eerste het woord van de voorzitter. Ik wil opstaan en dan…… “Eh…meneer de voorzitter, mag ik even” klinkt het rechts van mij. De heer Slappendel van het CDA meldt: “Meneer de voorzitter ik wil nog even melden dat zowel de heer van Kampen als ik deel uitmaken van de CPO en daarom niet deelnemen aan de beraadslagingen maar wel meestemmen. De heer Dekker is woordvoerder in deze”. Als een duveltje uit een doosje kwam deze opmerking naar boven. Nu had ik de opinievergadering teruggeluisterd en daar toch echt beraadslagingen van een van de heren waargenomen???? Toen was het blijkbaar niet nodig om te melden dat er meer petten op het CDA hoofd van zowel de heer Slappendel als de heer Van Kampen zaten. De gehele raad inclusief de Burgemeester waren “flabbergasted”. Maar om een lang verhaal kort te maken. Ons amendement heeft het niet gehaald. Dat zegt naar onze bescheiden mening meer over de andere fracties dan over ons. Er is uiteindelijk met krappe meerderheid voor het voorstel gestemd met dien verstande dat er onderzoek wordt gedaan naar de CPO. Ja…. En dat was toch al de bedoeling , dus….we zitten vast aan deze CPO. Want juridisch zal het best kloppen.
Is dit integer van de twee CDA raadsleden ……..? Weet je wat zo triest is met dit soort zaken, de gehele raad is de dupe, want straks weet niemand meer wie wat gedaan heeft en dan deugt de gehele Gemeenteraad niet, want “iedereen is zo corrupt als de pieten”. Vind je het gek dat er veel kiezers thuisblijven als er gestemd mag worden.
Vervolgens hebben we nog grond aangekocht voor uitbreiding van Begraafplaats Lambalgen. Weer een amendement wat het niet haalde. Tijdens de opinievergadering hadden de meeste fracties hun twijfels, maar poot stijf houden is wat anders. De verkoper krijgt boven de marktconforme prijs nog de toezegging mee te mogen doen bij de inschrijving voor bouw in plan Akkerwinde. Goede verkoper; kan niet anders zeggen.
Inkoopbeleid, met amendement, Klachtenverordening met amendementen, Regio Food Valley moet weten dat wij wel degelijk een stuk van de taart willen in de vorm van een bedrijventerrein in Scherpenzeel. De planning en controlcyclus, ja ook hier weer een amendement. Dit keer van de VVD wat het dan niet haalde. Vervolgens nog wat hamerstukken.
Als toetje een motie vreemd van GBS met betrekking tot bebouwing van plan Akkerwinde tot aan de Lunterse Beek. Wij wilden als GBS dat het college uitrekent wat het financieel scheelt als er niet gebouwd wordt langs de Lunterse beek, zoals oorspronkelijk ook niet de bedoeling was. Pro Scherpenzeel verkeerde al in de veronderstelling dat het over het bedrijventerrein aan de andere kant van het dorp ging, maar de aanwezigen was ondertussen wel duidelijk dat de heer Van Es vanavond niet geheel spoorde met zijn achterban en waarschijnlijk aan het eind van de avond het spoor helemaal bijster was. Deze motie werd dankzij een op zijn laatste loodjes levende voorzitter snel “er door gejast” en aangenomen met uitzondering van het CDA.

Tot slot rest na een avond met 8 amendementen en 4 moties de sluiting. Ondertussen middernacht. Nou dan heb je wel zin in een jus d’orange met een paracetamolletje.

Henny.Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...