Provincie weigert te antwoorden

7 juli 2020

De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland weigert te antwoorden op de elf vragen die de fracties van SGP en Gemeentebelangen op 20 juni aan de provincie hebbem gesteld. Dit werd in een brief d.d. 24 juni 2020 aan het college van B&W meegedeeld.

GS beantwoord de brief van 20 juni niet aan de fracties maar aan het college van B&W omdat dit "de eerste gesprekspartner" is. Zij stellen: "Voor de besluitvorming in uw gemeenteraad over de Kadernota is op dit moment de publieke en politieke dialoog in uw gemeente en in uw gemeenteraad bepalend. Wij willen ons daarin niet mengen en vinden het vanuit de zuiverheid van de democratische besluitvorming in uw gemeente daarom niet correct om een inhoudelijke reactie te geven op de genoemde brief. Het is aan uw college om de gemeenteraad van de noodzakelijke informatie voor de besluitvorming te voorzien."

Provinciehuis GelderlandDe provincie stelt verder dat na het starten van een (eventuele?) Arhi-procedure "een periode van open overleg start die er op gericht is om een zo groot mogelijk draagvlak en zo goed mogelijke onderbouwing van een fusievoorstel tussen beide gemeenten Scherpenzeel en Barneveld op te bouwen en de meerwaarde daarvan voor de inwoners van beide gemeenten expliciet te maken. Daarbij zullen wij bestuur, politiek, inwoners en maatschappelijke organisaties in beide gemeenten en bestuurlijke partners in de regio betrekken."

De fracties van SGP en Gemeentebelangen zijn ontstemt over het antwoord. In een reactie d.d. 27 juni spreken zij hun verwondering en teleurstelling uit. Na de informering door GS op 4 juni, resteerden inhoudelijke en procesmatige vragen. "Dan mogen wij toch aannemen dat u deze vragen ook kunt en wilt beantwoorden?"

"Onze vragen zijn bedoeld om te kunnen uit te leggen wat precies het probleem is in Scherpenzeel en waarom herindeling de enige oplossing is. Ook wat betreft het proces worden de meeste vragen niet beantwoord, uitgezonderd die over het financieel toezicht.
Een gedwongen herindeling is een zware stap, we verwachten niet anders dan dat de provincie bereid is de in onze ogen terechte vragen die bij ons en onze achterban leven, te beantwoorden.

Zonder onderbouwde argumenten kunt u van ons als raadsleden, en van de inwoners van Scherpenzeel, geen draagvlak verwachten voor gedwongen herindeling. En is er naar onze mening ook geen enkele rechtsgrond die een provinciaal ingrijpen rechtvaardigt."

Lees verder:Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...