Henk Brons over het herindelingsadvies

28 juni 2021

Hieronder de bijdrage van Henk Brons, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Scherpenzeel, in het kader van de hoorzitting over het herindelingsadvies. Deze hoorzitting is digitaal gehouden via Teams op 16 juni 2021.

"Voorzitter, geachte Statenleden, dank voor deze gelegenheid om in te spreken in deze vergadering. U noemt deze vergadering 'Beeldvorming', een mooi woord, en dat inspireerde mij tot de inhoud van mijn bijdrage. Om de vele beelden die rond dit dossier leven recht te zetten.

Vanmiddag mag ik spreken namens de grootste fractie in onze gemeente en ook namens de coalitie. U krijgt de hartelijke groeten van coalitiegenoot SGP Scherpenzeel
Samen spreken wij op dit dossier namens 82% van de inwoners
Dat betekent dat meer dan de helft van de stemmers van de oppositie voor zelfstandigheid en tegen herindeling zijn.
Dat is het juiste beeld

Is een minderheid dan niet belangrijk?
Jazeker wel en dat zien we gelukkig op de andere dossiers, waar goede politiek wordt bedreven met respect voor de minderheid.
Gelukkig is de rust weergekeerd in de raad, want die sfeer was behoorlijk verstoord
Inmiddels weten we gelukkig ook waarom. Uw en onze Commissaris van de Koning heeft een onderzoek laten doen door NSOB, de uw welbekend professor Frissen, zegt dat de verstoorde verhoudingen in ons verder zo rustige Scherpenzeel nagenoeg volledig te wijten zijn aan het optreden van uw GS in dit dossier, in dit proces.
Dat is het juiste beeld

Over het proces hoef ik nu niets meer te zeggen, daar is vanmiddag genoeg over gezegd. Dat beeld is nu wel duidelijk.

Maar beelden mogen niet overheersen. U neemt geen besluiten op basis van beelden maar op basis van inhoud. En daarom terug naar de inhoud, naar het beleidskader Arhi-procedure

Waarom herindelen?
Draagvlak is er niet, dat is ook al genoeg gezegd, ik hoef dat niet te herhalen.

Toch kan de provincie dan een gedwongen herindeling opleggen, en dat is nu gebeurd. Maar daar moeten wel redenen voor zijn, evidente bestuurskrachtproblemen heet dat dan. Vriend en vijand zijn het er over eens dat er geen acute problemen zijn. Dat staat ook met zoveel woorden in het Herindelingsontwerp en Herindelingsadvies

Wij hebben onze zaken op orde,

  1. financieel,
  2. qua dienstverlening
  3. qua bestuurskracht

Ook het onterechte beeld van het 'armlastige en armzalige' Scherpenzeel wil ik rechtzetten. We behoren financieel bij de beste gemeenten van onze grootte. BDO gaf ons in haar laatste rapport een 10 ! In de afgelopen 10 jaar zijn alle begroting zonder opmerkingen goedgekeurd door U, door de provincie !
We hebben het Sociaal Domein met succes omarmd en tot op heden fantastisch uitgevoerd (we behoren in de Jeugdzorg tot de blue zone, de beste 5 van Nerderland)
Zo ook met de Omgevingswet lopen wij zelfs voor op schema
Vooraanstaande deskundigen hebben dat ook bevestigd in rapporten
De doem-scenario's die in het Herindelingsadvies naar voren zijn gebracht zijn alleen maar beelden, beelden van GS en beelden van de oppositie, beelden die niet zijn onderbouwd.
Er is geen enkele onafhankelijke onderbouwing van die doemscenario's
Hoezo feiten? Er zijn geen feiten gepresenteerd in het herindelingsadvies.
Dat is het juiste beeld

Mooie woorden in HerindelingsOntwerp over het paradepaardje van GS het Dorpenbeleid 2.0.
Dat ligt nu op het bordje van Barneveld. Overigens een fijne buur, wat we ook zo willen houden. Het Scherpenzeelse college heeft het in Barneveld neergelegd, omdat het ondanks alle zienswijzen niet in het HerindelingsAdvies van GS is opgenomen.
Maar donderdagavond bleek dat de raad van Barneveld geen garanties wil geven. Dus dat parapaardje Dorpenbeleid 2.0 gaat er niet komen
Dat is het juiste beeld

In de huidige tijd waarin macht en tegenmacht het politieke en het publiek debat beheersen, kan het niet zo zijn dat op basis van beelden een bestuurlijke wens van GS op politieke gronden wordt doorgedrukt, een besluit dat onomkeerbaar is en alles in onze gemeente voorgoed zal doen veranderen. In bijna alle gevallen zijn de inwoners bij een fusie er alleen maar slechter op geworden (zie rapporten en onderzoeken COELO, Rijksuniversiteit Groningen). Wij hebben alle voorzieningen in onze gemeente altijd netjes onderhouden en in stand gehouden. Waarom moeten wij nu alles verliezen, waar we tientallen jaren zelf hard voor hebben gewerkt? Wij en de inwoners van Scherpenzeel zullen heel intensief dit proces volgen als het nodig is tot aan de Eerste Kamer. En gezien het animo verwacht ik veel reuring, ludiek, maar ook stevig en intens,
Want opgeven staat niet in het woordenboek van de Scherpenzelers

U bent het hoogste orgaan in Gelderland, en dat is een grote verantwoording
Dus uw besluit zal zijn gebaseerd op inhoud en feiten en niet op beelden
Dat is het juiste beeld

Wij wensen u veel sterkte en wijsheid bij uw besluit
Dank u wel

Vragen

Vraag van de heer Bos (CDA)
Voor het historisch perspectief: Klopt het dat de wisseling in het College in december 2019, vooraf door u geregisseerd is
Antwoord:
Ik hoorde ook zo iets vanmiddag en ik ben blij dat u die vraag stelt, want dan kan ik dat gelijk uitleggen.
Binnen de coalitie GBS, CU en PRO hebben wij aangegeven dat het niet zo kan zijn dat het college met een voorstel komt voor herindeling, omdat dit tegen het coalitie-akkoord in gaat. Wij hebben aangegeven dat we binnen de coalitie een probleem zouden hebben als dat wel zou gebeuren. Op het moment dat er een voorstel voor herindeling door het college openbaar gemaakt zou worden, wij uit de coalitie zouden stappen. En exact op het moment dat het voorstel van het college voor herindeling verscheen in ons openbare iBabs-systeem heb ik voor het eerst de telefoon gepakt en heb ik stappen genomen richting een nieuwe coalitie. Dit was 2 weken voor de beruchte raadsvergadering op 9 december 2019.
Vervolgvraag:
Dus de commotie in de raad is dus niet door GS ontstaan, maar toch door de gebeurtenissen op die 9 december 2019, dat was toch de reden van de commotie, de verstoringen van de verhoudingen?
Antwoord
Allereerst heb niet ik gezegd dat GS de verstoorde verhoudingen in onze raad heeft veroorzaakt, maar dat heeft professor Frissen gezegd (in zijn rapport van het onderzoek waar de CdK opdracht voor gaf). Zij komen tot die conclusie. Dit dossier loopt ook al veel langer, al sinds begin 2019 heeft GS zich hierin al gemengd. De toekomstvisie is zelfs nog ouder. En u kent het rapport Frissen daar wordt met naam en toenaam en tijdstippen alles haarfijn uitgelegd. Het is een zeer gedegen rapport van een hoog aangeschreven bestuurskundige. Ik kan daar verder niets aan veranderen, ik heb dat niet bedacht.

Vraag mevrouw Portegies (SP):
U had het over het Sociaal Domein, daar vallen wij onder de 'blue zone'. Wat is dat, kunt u dat een nader toelichten?
Antwoord:
De 'blue zone' is een groep gemeenten waartoe je behoord als je je jeugdzorg goed op orde hebt. Geen wachtlijsten, intergrale aanpak met oog voor andere problematiek (gezinssituatie e.d.) en een goed preventiebeleid. Op het moment dat Scherpenzeel zich daartoe mocht rekenen (beoordeeld door een onafhankelijke commissie) waren er nog maar 5 gemeenten in Nederland die daartoe behoorden.

Vraag van de heer Claassen (FvD):
U gaf net aan dat er bij een herindeling allerlei verslechteringen zouden komen voor uw gemeente, kunt u dat eens concreet maken?
Antwoord:
Ja dat kan ik. Het ging vanmiddag al een keer over het zwembad. In Barneveld wordt dat beheerd door een particuliere organisatie (met winst oogmerk). In Scherpenzeel leeft het zwembad buiten haar eigen inkomsten van subsidies, van de vrijwilligers en van donateurs. Die subsidie is een groot bedrag, we hebben het over bijna € 60.000,00 per jaar en verwachten dat Barneveld dat niet gaat betalen. Zeker niet gezien hun laatste negatieve reactie op onze vraag om garanties voor onze voorzieningen.
2e voorbeeld is de bibliotheek. Die kost in Scherpenzeel € 200.000,00. Dat gaat Barneveld niet betalen. En ons college heeft een prachtig plan uitgewerkt voor de Breehoek, waarin het gemeentehuis, maar ook een prominente plaats voor de bibliotheek. Op die manier kost het veel minder en is het voortbestaan gewaarborgd.
3e voorbeeld is de Breehoek zelf. Als ons plan voor het nieuwe gemeentehuis in de Breehoek niet doorgaat door de fusie, kost die Breehoek € 400.000,00 per jaar. Dat gaat Barnveld niet betalen voor een Kulturhus in Scherpenzeel. En dus zal het moeten sluiten.
Het is geen verwijt dat ze dat niet willen betalen, maar een conclusie op grond van de huidige gebeurtenissen. En als Barnveld wel die bedragen voor onze voorzieningen wil betalen, moeten we dat maar z.s.m. gaan vastleggen in garanties.

Vraag van de heer Arnold Versteeg (SGP):
Bij de verkiezingen in 2018 was iedere partij voor zelfstandigheid, u heeft dat zelfs opgenomen in het coalitie-akkoord. Is dat ook de reden geweest voor de breuk in de coalitie? U had het beloofd aan de kiezers en daarom heeft u gebroken? Of heeft u ook serieus nagedacht over herindeling?
Antwoord
Tweeledig antwoord.
Enerzijds is het zo dat in het coalitie-akkoord inderdaad expliciet was opgenomen dat Scherpenzeel zelfstandig blijft in die collegeperiode.
Anderzijds was in 2019 een stuurgroep geformeerd, bestaande uit alle fractievoorzitters, alle collegeleden, alle MT-leden, de gemeente-secretaris en de griffier. Deze stuurgroep heeft zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig Scherpenzeel en naar een herindeling met Barneveld. In een duidelijk rapport van deze stuurgroep werd raadsbreed geconcludeerd dat zelfstandigheid de beste optie was voor de toekomst van Scherpenzeel en dat herindeling het voor ons niet beter zou maken (eerder slechter). Wij wilden niet een zelfstandigheid ten koste van alles. Maar de uitkomst was duidelijk.
Daarom bevreemde het ons ook dat desondanks het college niet met een voorstel voor zelfstandigheid wilde komen. En vandaar ook het initiatiefvoorstel voor een zelfstandige koers van onze fractie GBS voorafgaand aan de vergadering van 9 december 2019.
Nog gekker werd het toen het college met een voorstel tot herindeling kwam. Zeker omdat het een voorstel was van 2 A4-tjes zonder enige valide onderbouwing (dat kon ook niet gezien de uitkomst van de stuurgroep, dat rapport is in deze zeer interessant voor u om te lezen).Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...