Zwarte Land 2, standpunt van GBS

14 maart 2022

We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beeld vertroebelt, waardoor kiezers met de verkeerde argumenten een mening gaan vormen. Daarom vinden wij het belangrijk om nogmaals het juiste verhaal te vertellen.

Wat u vooraf moet weten

 • Al meer dan 10 jaar is deze grond aangewezen als zoeklocatie voor een bedrijventerrein.
 • Het gaat hier om weiland en geen zeldzaam of hoogstaand natuurgebied, hoewel wij begrijpen dat mensen het verdwijnen van weiland toch ook spijtig vinden.
 • Heel veel Scherpenzeelse ondernemers willen zich graag hier vestigen, nu al hebben ruim 50 bedrijven zich aangemeld.
 • GBS wil die bedrijven graag in de gemeente houden en de uitstroom van bedrijven, die al jaren aan de gang is, stoppen.
 • Er zijn duidelijke voorwaarden gesteld bij de coalitievorming van GBS, CU en PRO in 2018.

Gestelde voorwaarden

 • Eerst kijken we of er nog ruimte is op het ZW1, pas als dat vol is, gaan we verder met ZW2
 • Het bedrijventerrein is bedoeld voor Scherpenzeelse ondernemers en die krijgen voorrang
 • De gemeente heeft zeggenschap over het toewijzingsbeleid van de ontwikkelaar
 • Er komt een 100 m. respectzone vanaf de Grebbelinie (afspraak uit het verleden)
 • We houden een mooie entree van ons dorp, bijvoorbeeld door de bestaande lintbebouwing door te trekken richting Woudenberg.
 • Beperkte hoogte van de gebouwen, zelfs lager dan op Zwarte Land 1
 • Groene inpassing van de gebouwen met een minimale overlast voor de omgeving.
 • Het moet er netjes en mooi uitzien vanuit elke zichtkant. Geen grote grijze dozen.
 • Er worden extra duurzaamheidseisen gesteld, zoals zonnepanelen op het dak.
 • De initiatiefnemers moeten zorgen voor draagvlak onder de inwoners en omwonenden.

Deze voorwaarden zijn vastgelegd met de initiatiefnemers in een anterieure overeenkomst.

GBS wil een betrouwbare gemeente Scherpenzeel, ook voor ondernemers, maar…

EEN PLAN MOET WEL AAN DEZE VOORWAARDEN VOLDOEN, ANDERS KOMT HET ER NIET, wat GBS betreft.

Huidige stand van zaken

 • Helaas heeft de gemeente nooit zelf de grond kunnen kopen, want dan zouden we de volledige regie hebben en ook zelf het initiatief kunnen nemen.
 • De huidige eigenaar van de grond, Modiform, is tevens initiatiefnemer in een combinatie met de Scherpenzeelse Ondernemersvereniging.
 • Modiform heeft op Zwarte Land 1 haar productielocatie en al veel ruimte voor opslag in gebruik. Nu wil men graag het hoofdkantoor, de afdeling research en development en het distributiecentrum naar Scherpenzeel verhuizen, om alles bij elkaar te hebben. Er werken nu al veel Scherpenzelers bij Modiform (nee, niet alleen arbeidsmigranten!) en op de nieuwe locatie komen daar nog zo’n 60-80 mensen bij.
 • En er komt natuurlijk veel ruimte (minimaal 2,5 ha) voor onze Scherpenzeelse MKB bedrijven.
 • Dit plan geeft een grote economische boost voor Scherpenzeel (gebouwen moeten worden schoongemaakt en onderhouden, er worden bloemetjes en broodjes besteld, er moet briefpapier en reclamemateriaal worden gemaakt, enz.). Goed voor de werkgelegenheid.

Belangrijke feiten

 • Verkeersonderzoek heeft aangetoond dat de verkeersbewegingen niet toenemen als Modiform zich vestigt op het Zwarte Land 2, omdat men niet meer naar Renswoude rijdt
 • Er komt een natuurvriendelijk voet-/fietspad door het groene gedeelte met een verbinding tussen de Stationsweg en het fietspad langs de Grebbelinie.
 • Dit plan is al uitgebreid met de omwonende besproken en diverse keren aangepast om aan vele wensen te kunnen voldoen.
 • PRO Scherpenzeel was een groot voorstander (tot en met 2019) van Zwarte Land 2 en hun wethouder heeft met veel inzet gezorgd voor de toestemming van de provincie en de Regio Foodvalley. Waarom men 180 graden is gedraaid (net als bij de Zelfstandigheid) is niet duidelijk.
 • CDA en VVD zeggen niet NEE tegen het Zwarte Land 2, maar NEE, TENZIJ (net als GBS dus). Dat bleek nogmaals bij het verkiezingsdebat.
 • Een stem op deze partijen betekent dus absoluut geen afstel van dit plan.
 • Er is nog geen definitief plan ingediend.
 • De gemeenteraad beslist over het plan

Of het plan van OVS en Modiform ook daadwerkelijk wordt ingediend, weten wij niet. Maar ons beleid van destijds is tot aan vandaag gelijk gebleven.

En we laten ons niet voor het karretje spannen van mensen of ondernemers die uiteraard hun eigen belangen hebben. Krachtig en betrouwbaar. Stem GemeenteBelangen Scherpenzeel.

Henk Brons, lijsttrekkerTerug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...